Partners

Partners

We zijn erg trots dat we met de volgende organisaties de handen in elkaar kunnen slaan voor onze missie.

Levensloop - Stichting tegen Kanker

Het doel van Levensloop is om fondsen te werven ten voordele van de strijd tegen kanker. Het geld gaat integraal naar de missie van de Stichting tegen Kanker.

Vlaams Patiënten Platform

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

Herinnerdingendoos

Een herinneringsdoos voor al jouw mooie herinneringen. Jij wil jouw mooie herinneringen koesteren en bewaren. Dat begrijpen wij. Daarom maken wij unieke persoonlijke herinneringsdozen. Zodat jij jouw herinneringen blijvend een bijzondere plek kunt geven.

KickCancer

Wij willen alle kinderen met kanker sneller en beter genezen door wetenschappelijk onderzoek te steunen, obstakels te omzeilen en mensen met elkaar te verbinden.


Verbinding in Verlies

Verbinding in Verlies wil professionele zorg en begeleiding aanbieden aan iedereen die in het leven geconfronteerd wordt met rouw en verlies. Overlijden, ziekte en verlies in de brede zin van het woord.

Tuki

TUKI vzw is een niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie die zich dagelijks inzet om ouders van kinderen met levensbedreigende ziektes financieel, administratief, juridisch, praktisch en emotioneel te ondersteunen.

Ambulance Wens België

Als je ongeneeslijk ziek bent, niet mobiel en je voelt dat het afscheid nabij komt, telt elk moment. De vrijwilligers van Ambulance Wens België helpen je met een ongelooflijke gedrevenheid om het maximum uit dat moment te halen.

Helden voor Helden

Een jonge vzw die kinderen en jongeren met een chronische of levensbedreigende aandoening ondersteunt, dit met het oog op de talentontwikkeling én op de ontplooiing van het kind.

Croes

Croes bvba is een familiebedrijf dat ruim 100 jaar geleden werd opgericht. Gespecialiseerd in afbraakwerken, grondwerken, wegeniswerken en het recycleren van puin. Actief in de regio van Limburg, Luik & Vlaams Brabant.

Idearté

Sinds 1993 creëert Idearté magie in communicatie door een boeiende inhoud te combineren met creatieve emotie. Met die magie trekken we aandacht en sturen we doelgroepgericht jouw on- en offline boodschappen de wereld in.

iChannel

iChannel levert turn-key systemen voor digital signage toepassingen en verzorgt alle bijhorende services; van onderhoud op de hardware t.e.m. aanmaak van de videografie of maatwerkprogrammatie.

Zitoway Sport & Adventure

Travels, Adventure Running, Ultratrail and Walking, Deserts and Nature.