Run2Remember

Bij Vilomah geloven we heel erg in de helende kracht van beweging. Uiteraard neemt niets ons verdriet en gemis weg maar we hebben uit eigen ervaring ondervonden wat de positieve invloed kan zijn van wandelen/lopen op de fysieke en mentale impact van rouw.

Run2Remember wil daarom mensen verenigen die een enorm verlies geleden hebben en trachten toch letterlijk en figuurlijk vooruit te gaan ondanks de rouw waar ze mee geconfronteerd worden.

Via Run2Remember nodigen we graag iedereen uit die baat kan hebben bij de steun van lotgenoten en een groep van mensen die samen met jou een weg zoekt doorheen dit leven dat we zelf niet kozen. 

At Vilomah we strongly believe in the healing power of movement. Of course, nothing takes away our sadness and loss, but we have learned from our own experience what the positive influence of walking / running can be on the physical and mental impact of grief.

Run2Remember therefore wants to unite people who have suffered a huge loss and yet try to move forward, literally and figuratively, despite the grief they are confronted with.

Through Run2Remember we would like to invite everyone who can benefit from the support of peers and a group of people who, together with you, are looking for a way through this life that we did not choose ourselves.