Wat doen we?

De prioriteit van onze vereniging is het ondersteunen en helpen van gezinnen die een kind verloren hebben of gaan verliezen (palliatief).

Hieronder vinden jullie een korte oplijsting om een eerste beeld van onze activiteiten te schetsen:

  • Ervaringsdeskundige ondersteuning, zowel emotioneel als praktisch, voor ouders, grootouders, familie, vrienden en alle andere betrokkenen
  • Aanbieden van psychologische therapie vanuit een nationaal netwerk van ervaren rouw- en verliestherapeuten
  • Administratieve en financiële bijstand
  • Informatieverstrekking rond palliatieve zorg en uitvaartmogelijkheden
  • Initiatieven die bijdragen aan het creëren van kostbare herinneringen zoals (rouw)fotografie, ontspanningsactiviteiten, realiseren wens…

Naast deze dienstverlening aan gezinnen en betrokkenen zal de vereniging ook ijveren voor meer algemene verbeteringen voor gezinnen en kinderen in deze situatie door zowel beleidsmatige acties als bewustmakingsinitiatieven, zijnde:

  • Voordrachten
  • Infosessies
  • Communicatie
  • Lobbyen