Wat doen we?

Onze vereniging ondersteunt iedereen die geconfronteerd wordt met, of wil nadenken over het levenseinde van zichzelf of een dierbare.
Hierin heeft onze vzw bijzondere aandacht voor gezinnen die een kind verloren hebben of gaan verliezen (palliatief). Deze gezinnen kunnen beroep doen op enkele extra aanbiedingen vanuit onze organisatie.

Een korte oplijsting van onze activiteiten:

  • Ervaringsdeskundige ondersteuning, zowel emotioneel als praktisch
  • Aanbieden van therapie vanuit een nationaal netwerk van ervaren rouw- en verliestherapeuten
  • Administratieve en financiële bijstand
  • Informatieverstrekking rond palliatieve zorg en uitvaartmogelijkheden
  • Initiatieven die bijdragen aan het creëren van kostbare herinneringen zoals (rouw)fotografie, ontspanningsactiviteiten, realiseren wens…